دستگاه خوشبوکننده هوا

از دستگاه خوشبوکننده هوا در مکان هایی مثل ادارات .منازل و مساجد و ... استفاده میشود فقط باید دقت کرد مکانی که دستگاه قرار داده میشود نباید کنار کولر یا کنار در که مدام باز و بسته میشود یا محیط باز باشد.